Trang chủ 

 

     Giới thiệu

 

  Sản phẩm

 

Sản xuất

 

Liên hệ


 


 
 
 
             
       
 

NS - 01
CLAM MEAT STEAM
IQF, 01 KG / BAG
10 BAGS / CARTON

 

NS - 02
HALF SHELL CLAM MEAT STEAM
IQF, 05 KG / PA - PE BAG
4 BAGS/BOX x 6 BOXES/CARTON

 

NS - 01
CLAM MEAT STEAM
NS - 02
HALF SHELL CLAM MEAT STEAM

 
   

<-- Back