Trang chủ 

 

     Giới thiệu

 

  Sản phẩm

 

Sản xuất

 

Liên hệ


 


 
 
 
             
       
 

M - 01
CUTTLE FISH SKINLESS
IQF, 01 BAG / PCS
10 KGS / CARTON

 

M - 02
SQUID WITH RICE STEAM
IQF, 01 KG / BAG
10 BAGS / CARTON

 

M - 01
CUTTLE FISH SKINLESS
M - 02
SQUID WITH RICE STEAM

 
             
             
       
 

M - 03
SQUID RING STEAM
IQF, 01 KG / BAG
10 BAGS / CARTON

 

M - 04
SQUID TUBE
02 KGS / BLOCK
10 BLOCK / CARTON

 

M - 05
SQUID FILLET
IQF, 01 BAG / PCS
10 KGS / CARTON

 
   

<-- Back