Trang chủ 

 

     Giới thiệu

 

  Sản phẩm

 

Sản xuất

 

Liên hệ


 


 
 
 
             
[[ CÁ ĐÔNG LẠNH ]]          
             
       
 

C - 01
AMBERJACK SLICE
20 PCS / PA - PE BAG
30 BAGS / CARTON

 

C - 02
LEATHER JACKET SLICE
20 PCS / PA - PE BAG
30 BAGS / CARTON

 

C - 03
SNAPPER SLICE
20 PCS / PA - PE BAG
30 BAGS / CARTON

 
             
             
       
 

C - 04
GROUPER SLICE
20 PCS / PA - PE BAG
30 BAGS / CARTON

 

C - 05
PARROTFISH SLICE
20 PCS / PA - PE BAG
30 BAGS / CARTON

 

C - 06
RIBBON FISH
IQF, 01 BAG / PCS
30 KGS / CARTON

 
             
             

[[ CÁ KHÔ ]]

         
             
       
 

C - 07
DRY BIG LEATHER JACKET
01 KG / BAG
30 BAGS / CARTON

 

C - 08
DRY SMALL LEATHER JACKET
01 KG / BAG
30 BAGS / CARTON

 

C - 09
DRY ANCHOVY
01 KG / BAG
30 BAGS / CARTON

 
   

<-- Back