Trang chủ 

 

     Giới thiệu

 

  Sản phẩm

 

Sản xuất

 

Liên hệ


 


 
 
 
             
 

 

 

 
 

BT - 01
FRESH BIG OCTOPUS
01 KGS / BLOCK
06 BLOCKS / CARTON

 

BT - 02
OCTOPUS CUT COOKED BOIL
01 KGS / BLOCK
12 BLOCKS / CARTON

 

BT - 03
FRESH BABY OCTOPUS
01 KGS / BLOCK
06 BLOCKS / CARTON

 
             
             
 

 

 

 
 

BT - 04
OCTOPUS LEG COOKED BOIL
01 KGS / BLOCK
12 BLOCKS / CARTON

 

BT - 05
BABY OCTOPUS COOKED BOIL
20 UNITS / BAG
10 BAGS  / CARTON

 

BT - 06
OCTOPUS SLICE
20 PCS / PA-PE BAG
20 BAGS / CARTON

 
   

<-- Back